shodoubymartin.dk

Velkommen til

書道 by Martin

En hjemmeside tilegnet japansk kalligrafi.

書道 - Shodō = Skriftens Vej

Dansk:

Jeg hedder Martin Chrestensen og kommer oprindeligt fra Dronninglund i Nordjylland. Siden jeg var barn har jeg interesseret mig for det japanske sprog og kulturen. Det hele startede med at jeg blev introduceret til den japanske tegnefilm, Dragonball, og senere begyndte jeg også at samle på manga-tegneserierne. 

Efterhånden, som jeg læste mig igennem mangaerne, bemærkede jeg at der var enkelte lyde, som var skrevet på det japanske alfabet, Katakana. Det gjorde mig en smule frustreret at jeg ikke kunne læse det, og derfor besluttede jeg mig for, at jeg ville lære at læse det. 

Det stoppede ikke bare ved Katakana, men fortsatte med Hiragana. 

For dem, der ikke ved det, bruger japanerne omkring tre alfabeter i det daglige, nemlig Katakana, Hiragana og det sidste, Kanji, som består af de kinesiske tegn, der ofte kombineres med Hiragana. 

Det hele udviklede sig til at jeg, i forbindelse med min HF tog Japansk-B, som fjernundervisning. 

Jeg hedder Martin Chrestensen og kommer oprindeligt fra Dronninglund i Nordjylland. Siden jeg var barn har jeg interesseret mig for det japanske sprog og kulturen. Det hele startede med at jeg blev introduceret til den japanske tegnefilm, Dragonball, og senere begyndte jeg også at samle på manga-tegneserierne. 

Efterhånden, som jeg læste mig igennem mangaerne, bemærkede jeg at der var enkelte lyde, som var skrevet på det japanske alfabet, Katakana. Det gjorde mig en smule frustreret at jeg ikke kunne læse det, og derfor besluttede jeg mig for, at jeg ville lære at læse det. 

Det stoppede ikke bare ved Katakana, men fortsatte med Hiragana. 

For dem, der ikke ved det, bruger japanerne omkring tre alfabeter i det daglige, nemlig Katakana, Hiragana og det sidste, Kanji, som består af de kinesiske tegn, der ofte kombineres med Hiragana. 

Det hele udviklede sig til at jeg, i forbindelse med min HF tog Japansk-B, som fjernundervisning. 

Da jeg var færdig med min HF startede jeg senere på Aarhus Universitet, på Japanstudier, i 2018. Som en del af andet semester blev vi introduceret til japansk kalligrafi, Shodō, som virkelig fangede min interesse. 

Problemet var dog bare det, at jeg var venstrehåndet, og Shodō egner sig bedst til højre hånd. Derfor besluttede jeg mig for, fordi jeg er stædig fra naturens side, at jeg ville lære at skrive med højre hånd, kun med det formål at blive i stand til at lave kalligrafi. Det tog cirka 6 måneder med en daglig træning på 30 minutter, hvor jeg langt om længe endelig kunne holde en pensel i højre hånd uden at ryste. 

Under mit udvekslingsophold på Dōshisha University i Kyoto fik jeg rig mulighed for at dygtiggøre mig i forskellige stilarter og som resultatet af min træning fik mestret mere end bare de basale teknikker. Min kunst er unik, personlig og hundrede procent med respekt for den traditionelle japanske filosofi bag denne kunstform

English:

My name is Martin Chrestensen and I’m originally from Dronninglund in Northern Jutland, Denmark. Since I was a child I have been interested in the Japanese language and culture. It all started when I was introduced to the Japanese cartoon, Dragonball, and later I also started collecting manga comics. 

As I read through the manga, I noticed that there were some sounds written in the Japanese alphabet, Katakana. It made me a bit frustrated that I couldn’t read it, so I decided that I would learn to read it. It didn’t just stop at Katakana, but continued with Hiragana. 

For those who don’t know, the Japanese use about three alphabets in daily life, Katakana, Hiragana and the last one, Kanji, which consists of the Chinese characters often combined with Hiragana. 

It all developed into me taking Japanese on a B-Level, as a distance learning course, during my high school. 

When I finished high school, I later started at Aarhus University, studying Japanese, in 2018. As part of the second semester, we were introduced to Japanese calligraphy, Shodō, which really caught my interest. The only problem was that I was left-handed, and Shodō is best suited for the right hand. So I decided, because I am stubborn by nature, that I would learn to write with my right hand, for the sole purpose of being able to do calligraphy. It took about 6 months of daily 30-minute practice, when I was finally able to hold a brush in my right hand without shaking. 

During my exchange stay at Dōshisha University in Kyoto, I had ample opportunity to become proficient in various styles and as a result of my training mastered more than just the basic techniques. My art is unique, personal and one hundred percent respectful of the traditional Japanese philosophy behind this art form


日本語:

私の名前はMartin Chrestensenで、北ユトランドのDronninglund出身です。子供の頃から、日本語と日本文化に興味を持っていました。そのきっかけは、日本のアニメ「ドラゴンボール」に出会ったことで、その後、漫画も集め始めました。

漫画を読み進めるうちに、日本語のアルファベットであるカタカナで書かれた音があることに気がつきました。読めないのが少し悔しくて、読めるようになろうと思いました。

カタカナだけでなく、ひらがなと続きました。

日本人が日常的に使っているアルファベットは、カタカナ、ひらがな、そして漢字の3つです。

それが高じて、高校在学中に通信教育で日本語Bを学びました。

高校を終えた後、2018年から現在まで、オーフス大学で日本語を勉強しています。後期の授業で、書道が紹介され、とても興味を引かれました。唯一の問題は、私は左利きで、書道は右手に最適であることでした。そこで私は、元来頑固者なので、書道ができるようになるためだけに、右手で字を書けるようになろうと決心しました。毎日30分の練習を半年ほど続けて、ようやく右手で筆を持つことができるようになり、手が震えることもなくなりました。

京都の同志社大学に留学している間に、さまざまな書体を習う機会があり、その結果、基本的な技術だけでなく、より多くのことを身につけることができました。私の作品は、ユニークかつ個性的で、この芸術の背景にある日本の伝統的な哲学を100%尊重したものです。

Kontakt

Tlf: +45 40 47 51 21
Email: Shodou.by.martin@gmail.com